fbpx
Banner Shadow

Kalendarz imprez 2024

Kurs do egzaminu na patent strzelecki

Przedłużenie licencji zawodniczej

Jak dołączyć

Zapraszamy chętnych do wstąpienia w szeregi członków PSKS SZWADRON.

Jak zostać członkiem? Przeczytaj poniższą informację i wybierz dogodną dla siebie formę.

Członkiem PSKS SZWADRON można zostać początkującym, a następnie zwykłym, wspierającym lub honorowym.

Na wstępie kandydat zostaje członkiem początkującym, a po roku kadencji, na podstawie decyzji Zarządu i analizie historii członkostwa, przechodzi na status członka zwyczajnego.

Członkiem początkującym może zostać osoba która:

1. Złożyła do zarządu deklarację członkowską wraz z poleceniem członka stowarzyszenia lub członka Zarządu i opłaciła wpisowe oraz składkę, potwierdzenia opłacenia dołączyła do deklaracji (informacja poniżej),
2. Uzyskała akceptację Zarządu PSKS SZWADRON,
3. Wspiera działalność statutową stowarzyszenia poprzez swój aktywny udział w działaniach stowarzyszenia oraz pracę wolontariacką lub pomoc materialną,

4. Spełnia warunki opisane w statucie stowarzyszenia i deklaracji członkowskiej,

Członkiem wspierającym może zostać osoba która:

1. Złożyła do zarządu deklarację członkowską wraz z poleceniem członka Zarządu lub członka stowarzyszenia,
2. Uzyskała akceptację Zarządu PSKS SZWADRON,
3. Deklaruje chęć wspiera działalności statutowej poprzez swój aktywny udział w działaniach stowarzyszenia oraz pracę wolontariacką lub pomoc materialną,
4. Spełnia warunki opisane w statucie stowarzyszenia i deklaracji członkowskiej.

Członkiem honorowym może zostać osoba która:

1. Złożyła wypełnioną deklarację członkowską,
2. Uzyskała akceptację Zarządu stowarzyszenia,
3. Wybitnie wspiera działalność statutową stowarzyszenia.

Funkcjonariusze służb mundurowych przyjmowani są do stowarzyszenia bez konieczności posiadania członka wprowadzającego, osobą wprowadzającą będzie członek Zarządu.

Składki za rok bieżący należy opłacić do końca stycznia roku bieżącego.

Nowi członkowie opłacają wpisowe i składkę członkowską przed złożeniem deklaracji członkowskiej, potwierdzenia dołączają do deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy przyjęcia do stowarzyszenia wpłacone wpisowe i składka zostaną niezwłocznie zwrócone.

Osoby, które chciałyby wstąpić do naszego stowarzyszenia, a nie posiadają osoby wprowadzającej proszone są o kontakt z Zarządem stowarzyszenia na adres email biuro@szwadron.podlasie.pl

Statut PSKS Szwadron obowiązuje od 30.09.2016

Deklaracja członkowska PSKS Szwadron

Opłaty związane z przynależnością do stowarzyszenia.

Kontakt

+48 604 824 020
biuro@szwadron.podlasie.pl
szwadron.podlasie.pl
kontakt telefoniczny po 16.00
NIP: 5423226346
KRS:  0000424461

Adres do korespondencji:

Podlaskie Stowarzyszenie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON

ul. SZARYCH SZEREGÓW 5

15-666 Białystok

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

 

Kontakt na strzelnicę pneumatyczną
przy ul. Szarych Szeregów 5 w Białymstoku
Szklarowicz Maciej tel. 695 123 015

Strzelnica w Czarnej Białostockiej nieczynna do odwołania.

Skład zarządu

Prezes Zarządu Bieniewski Tadeusztel. 604 824 020 (kontakt po 16.00)
Wiceprezes SkarbnikChmielewski Pawełtel. 512 383 366
Wiceprezes SekretarzSylwanowicz Adriantel. 508 215 345
WiceprezesMatuszelańska Tatianatel. 502 209 071
WiceprezesSzklarowicz Maciejtel. 695 123 015
WiceprezesBednarski Piotrtel. 533 098 708

O lidze

Szwadron PLS

Cykl zawodów strzeleckich organizowanych przez PSKS SZWADRON pod nazwą PODLASKA LIGA STRZELECKA.

Zawody rozgrywane są w Białymstoku w strzelnicy sportowej firmy Hubertus.

Kalendarz rozgrywania zawodów znajdziesz tutaj.

Zawody ujęte są w kalendarzu WZSS. Starty w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.

W trakcje zawodów rozegrane zostaną m.in. konkurencje strzeleckie:

 1. Pistolet sportowy część dokładna – Psp20d
 2. Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz10d
 3. Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz 10d 2R
 4. Karabin dowolny – Kdw 10 l
 5. Strzelba 5 strzałów – S5
 6. Pistolet centralnego zapłonu część szybka żołnierz – Pcz10ż

Szczegóły o zasadach rozgrywania zawodów są zawarte w regulaminie zawodów w danym miesiącu.

Nagrody:
Oprócz nagród za zajęcie miejsc 1-3 w rozgrywanych konkurencjach, wśród uczestników, którzy wezmą udział w zawodach zostaną rozlosowane nagrody za udział w zawodach, jeden start to jedna szansa w losowaniu – szczegóły w regulaminie zawodów.

Nagrodami dla zawodników mogą być m.in.

BONY zakupowe o wartości 150zł

do zrealizowania w stacjonarnym sklepie militarnym

SPECGEAR, ul. Hetmańska 36 w Białymstoku

ufundowane przez firmę SPECGEAR z Białegostoku

www.specgear.com.pl

BONY na bezpłatny start

w dowolnej konkurencji na kolejnych zawodach

Podlaskiej Ligi Strzeleckiej

O szczegółowe zasady nagradzania są zawarte w regulaminach miesięcznych zawodów.

W zawodach mogą brać udział:

 1. osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
 2. osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb
  mundurowych.
 3. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy.

Wiek uczestników: wszystkie kategorie wiekowe,

wg przepisów PZSS: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy

Prowadzona jest odrębna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Klasyfikacja dla konkurencji jest prowadzona w przypadku wystartowania min. 5 zawodników. Zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach jako w oficjalnym treningu w formie zawodów i klasyfikowani są poza konkurencją.

Średnia czterech najlepszych rezultatów zawodników uzyskana w konkurencjach rozegranych w ramach rund Podlaskiej Ligi Strzeleckiej  jest brana do klasyfikacji rocznej – więcej informacji w regulaminie cyklu PLS. 

Kalendarz Imprez

Polecamy