Data: 12 GRUDZIEŃ 2020
Miejsce: Białystok, strzelnica HUBERTUS ul. Produkcyjna 113
Zawody: regionalne WZSS (skrócone konkurencje)
Rodzaje strzelań: pistolet, karabin, strzelba
Kategoria wiekowa: wszystkie kategorie wiekowe
Rozpoczęcie: o godz. 9:00
Zapisy:  do godz. 12:30;

Zakończenie zawodów: godz. 14.30

Zawody ujęte w kalendarzu WZSS. Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.

 

PSKS SZWADRON

oraz firmy 

SPECGEAR HUBERTUS Roman Tołczyk

 zapraszają na

Podlaska Liga Strzelecka

FINAŁ

Rozgrywane konkurencje strzeleckie

4.1 Pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna – Psp20d

4.2 Pistolet sportowy centralnego zapłonu część dokładna – Pcz10d

4.3 Pistolet sportowy centralnego zapłonu część dokładna – Pcz 10d 2R

4.4 Pistolet sportowy centralnego zapłonu część szybka Żołnierz – Pcz10ż

4.5 Pistolet standard centralnego zapłonu 15 strzałów – Pcz15std

4.6 Karabin dowolny 10 strzałów leżąc – Kdw10 l.

4.7 Karabin dowolny 10 strzałów klęcząc – Kdw10k.

4.8. Strzelba 7 strzałów – S7

4.9. Strzelba dynamiczna 6 strzałów – S6d

W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zawodów oczekując na start zobowiązani są być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych.

Wprowadzamy dodatkowo poniższe zasady:

– odwiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na strzelnice i na oś ze stanowiskami strzeleckimi,

– zasłanianie ust i nosa zgodnie z ww rozporządzeniem. Zalecamy używanie rękawiczek ochronnych, obowiązkowo przez osoby korzystające z broni organizatora – organizator zapewni dostęp do jednorazowych rękawiczek,

– na osi do dyspozycji zawodników będzie dostępne co drugie stanowisko tj. 5 stanowisk strzeleckich, prosimy o nieprzedłużanie pobytu na osi. Prosimy o nieprzebywanie na strzelnicy dłużej niż to konieczne do wzięcia udziału w wybranych konkurencjach,

– w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o nieprzyprowadzanie na zawody osób nie biorących w nich czynnego udziału,

 – nie będzie uroczystego uroczystego wręczenia nagród na zakończenie zawodów oraz losowania nagród za udział w zawodach w trakcie zawodów.

W zawodach mogą brać udział:

  1. osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
  2. osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych,
  3. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy,
  4. wiek uczestników – wszystkie kategorie wiekowe.

Nagrody:

  1. za zajęcie w klasyfikacji indywidualnej miejsc 1 -3 wręczone zostaną dyplomy.
  2. nagrody za udział w zawodach – jeden start to jedna szansa w losowaniu

Losowanie nagród  za udział w zawodach zostanie przeprowadzone  po zakończeniu zawodów. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu nagrody i sposobie jej odbioru telefonicznie SMSem, a w przypadku braku kontaktu do zawodnika informacja zostanie przekazana do klubu macierzystego.  Nagrody nieodebrane w ciągu 7dni od poinformowania zwycięzcy lub klubu macierzystego, przechodzą do dyspozycji organizatora.

Nagrody losowane wśród zawodników:

2 bon zakupowy o wartości 100zł
oraz
2 bon zakupowy o wartości 50 zł

Bony o łącznej wartości 300zł ufundowane zostały przez firmę SPECGEAR z Białegostoku do zrealizowania w stacjonarnym sklepie militarnym SPECGEAR, ul. Hetmańska 36 w Białymstoku

1 bony na bezpłatny start

w dowolnej konkurencji na kolejnych zawodach

Podlaska Liga Strzelecka

PLS_logo_kolor_haslo

W czasie zawodów nie będzie wręczania nagród za zajęcie miejsc 1-3 w konkurencjach strzeleckich, nagrody będzie można odebrać u organizatora lub na następnych zawodach.

Prowadzona jest odrębna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. Klasyfikacja dla konkurencji jest prowadzona w przypadku wystartowania min. 5 zawodników. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach jako w oficjalnym treningu w formie zawodów. Wyniki zawodów Podlaska Liga Strzelecka Runda VIII są brane do klasyfikacji edycji zimowej i rocznej zgodnie regulaminem PLS.

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem zawodów, regulaminem cyklu Podlaskiej Ligi Strzeleckiej, przepisami PZSS.