Zapraszamy na

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się 14.09.2021r. 

w terminie:

termin pierwszy zebrania godzina 19.15

termin drugi zebrania godzina 19.30

Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5

W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zebrania muszą być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych – maseczki.

Wstępna rejestracja na Walne w linku poniżej  .

Będzie prowadzona do 12.09.2021 do godz. 12.00.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki rejestracji będziemy mogli szacunkowo określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.

porządek zebrania:

  1.  Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.
  2. Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia – sprawozdanie Zarządu.

  3. Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2020 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.

  4. Wybór nowych władz stowarzyszenia, komisji rewizyjnej oraz pełnomocnika.
  5. Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia na rok 2021-2022

  6. Wolne wnioski i dyskusja

  7. Przedstawienie uchwał i głosowanie.

W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować.

 

ZARZĄD

PSKS SZWADRON

Białystok 16.08.2021