Zapraszamy na

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się 15.09.2020r. 

w terminie:

termin pierwszy zebrania godzina 19.15

termin drugi zebrania godzina 19.30

Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5

W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zebrania muszą być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (np. maseczka, przyłbica itp.).

Rejestracja na Walne w linku poniżej.

Będzie prowadzona do 14.09.2020 do godz. 24.00.

Dzięki rejestracji będziemy mogli określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam to ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.

porządek zebrania:

  1. Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.

  2. Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia – sprawozdanie Zarządu.

  3. Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2019 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.

  4. Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia na rok 2020-2021

  5. Wolne wnioski i dyskusja

  6. Przedstawienie uchwał i głosowanie.

W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować.

ZARZĄD

PSKS SZWADRON

Białystok 30.08.2020