Zapraszamy na

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

które odbędzie się 16.09.2022r. 

w terminie:

termin pierwszy zebrania godzina 18.30

termin drugi zebrania godzina 18.45

i spotkanie-kolację

Po zakończeniu części programowej około godz.19.30 dla chętnych odbędzie się kolacja, więcej informacji poniżej.

Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5

(miejsce spotkania może ulec zmianie)

Rejestracja na Walne i spotkanie-kolację w linku.

Będzie prowadzona do 14.09.2022 do godz. 12.00.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki rejestracji będziemy mogli szacunkowo określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.

porządek Walnego:

  1. Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.
  2. Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia – sprawozdanie Zarządu.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2021 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.
  5. Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Przedstawienie uchwał i głosowanie.

W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować.

 

Po zakończeniu części programowej

zapraszamy na spotkanie klubowe – kolację

startujemy około 19.30

 

przewidywane zakończenie – brak przewidywań.

Spotkanie klubowe w luźnej, nieformalnej atmosferze.

Możemy pogadać o naszym hooby albo o czymś innym.

Zapewniamy katering,

napoje procentowe chętni przynoszą we własnym zakresie.

Wpisowe na spotkanie-kolację 60zł

Żeby lepiej przygotować spotkanie, konieczne jest zgłoszenie swojej obecności przez formularz poniżej.

Rejestracja prowadzona będzie do 14.09.2022 do godz. 12.00.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki rejestracji będziemy mogli szacunkowo określić ilu członków weźmie udział w Walnym, a ilu w spotkaniu-kolacji, pomoże nam to ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.

 

 

W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować.

 

ZARZĄD

PSKS SZWADRON

Białystok, 20.08.2022