Zapraszamy na

Sprawozdawcze Nadzwyczajne

Walne Zebranie Członków

które odbędzie się 19.06.2024r. 

w terminie:

termin pierwszy zebrania godzina 18.15

termin drugi zebrania godzina 19.00

Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5

porządek Walnego:

  1. Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.
  2. Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia – sprawozdanie Zarządu.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2023 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.
  5. Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Przedstawienie uchwał i głosowanie.

W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować.

ZARZĄD

PSKS SZWADRON

Białystok, 27.05.2024