HUBERTUS 2017
 

 Zawody odbędą się w dniu 11 Listopad 2017r.

Zawody są ujęte w kalendarzu Podlaskiego ZSS.  Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.

Zawody: regionalne WZSS (skrócone konkurencje)
Rodzaje strzelań: pistolet
Kategoria wiekowa: seniorzy, juniorzy

Konkurencje zostaną rozegrane na strzelnicy w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 113.

Planowane rozpoczęcie o godz. 9:00, planowane zakończenie godz. 15.00.

Rejestracja zawodników w dniu zawodów.

Nagroda Główna zawodów dla zwycięzcy trójboju

Pistolet firmy BUL Ltd.

oraz

siedem nagród za uczestnictwo w zawodach

trzy rozlosowane wśród uczestników trójboju

cztery rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów

Rozgrywane konkurencje strzeleckie
1. Pistolet sportowy część dokładna – Psp20d

2. Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz10d (z jednej lub z dwóch rąk, do wyboru)
3. Pistolet centralnego zapłonu część szybka Żołnierz – Pcz10z
W zawodach mogą brać udział:
1. osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
2. osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych,
3. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy,

Wiek uczestników powyżej 18 lat

Nagrody:

1. W klasyfikacji generalnej trójboju wręczone będą:

- za zajęcie miejsca pierwszego: Nagroda Główna, puchar, medal, dyplom
- za miejsca 2 i 3: puchary, medale i dyplomy.

Nagroda Główna dla zwycięzcy w trójboju:

pistolet firmy BUL Ltd.

 BUL 1911 CLASSIC GOVERNMENT    lub    BUL 1911 GOVERNMENT Two-Tone

w kalibrach 9 mm Luger lub .45ACP do wyboru 


2. w klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsc 1-3  wręczone zostaną medale i dyplomy, miejsca 4 i 5 dyplomy
 3. siedem nagród za uczestnictwo

Nagrody losowane wśród zawodników w trójboju czyli wśród zawodników, którzy wzięli udział we wszystkich trzech konkurencjach:
3 nagrody niespodzianki
 Nagroda Główna i powyższe losowane nagrody za uczestnictwo zostały ufundowane przez firmę
HUBERTUS z Białegostoku

Nagrody losowane wśród wszystkich zawodników:
 
2 bony zakupowe o wartości 100 zł   i   2 bony zakupowe o wartości 50 zł
 
Bony ufundowane zostały przez firmę  SPECGEAR z Białegostoku,
  
każdy do zrealizowania w stacjonarnym sklepie militarnym SPECGEAR, ul. Hetmańska 36 w Białymstoku
 www.specgear.com.pl

Startowe w poszczególnych konkurencjach 

Psp20d - 30 zł;       Pcz10d - 35zł.;       Pcz10z - 35zł

dla członków SZWADRON Białystok, GROT Białystok, K-15 Halickie:
 
Psp20d - 25 zł;       Pcz10d - 30zł.;        Pcz10z - 30zł

Organizator zapewnia broń i amunicję na stanowisku w ramach startowego.
 

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem zawodów, regulaminem cyklu Podlaskiej Ligi Strzeleckiej, przepisami PZSS.

 Zapraszamy i życzymy wysokich wyników

 Regulamin zawodów HUBERTUS 2017 Podlaska Liga Strzelecka zaktualizowany 06.11.2017

Dodaj komentarz