16.09.2022 Zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków i kolację.

Zapraszamy naSprawozdawcze Walne Zebranie Członkówktóre odbędzie się 16.09.2022r. w terminie:termin pierwszy zebrania godzina 18.30termin drugi zebrania godzina 18.45i spotkanie-kolacjęPo zakończeniu części programowej około godz.19.30 dla chętnych odbędzie się kolacja, więcej informacji poniżej.Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5(miejsce spotkania może ulec zmianie)Rejestracja na Walne i spotkanie-kolację w linku.Będzie prowadzona do 14.09.2022 do godz. 12.00.Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki rejestracji będziemy mogli szacunkowo określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.porządek Walnego:Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia - sprawozdanie Zarządu.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2021 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia. Wolne wnioski i dyskusja.Przedstawienie uchwał i głosowanie.W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować. Po zakończeniu części programowejzapraszamy na spotkanie klubowe - kolacjęstartujemy około 19.30 przewidywane zakończenie – brak przewidywań.Spotkanie klubowe w luźnej, nieformalnej atmosferze.Możemy pogadać o naszym hooby albo o czymś innym.Zapewniamy katering,napoje procentowe chętni przynoszą we własnym...
Czytaj więcej

14.09.2021 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków PSKS SZWADRON

Zapraszamy naSprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 14.09.2021r. w terminie:termin pierwszy zebrania godzina 19.15termin drugi zebrania godzina 19.30Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zebrania muszą być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych - maseczki.Wstępna rejestracja na Walne w linku poniżej  . R E J E S T R A C J A Będzie prowadzona do 12.09.2021 do godz. 12.00.Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki rejestracji będziemy mogli szacunkowo określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.porządek zebrania: Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia - sprawozdanie Zarządu.Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2020 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.Wybór nowych władz stowarzyszenia, komisji rewizyjnej oraz pełnomocnika.Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia na rok 2021-2022Wolne wnioski i dyskusjaPrzedstawienie uchwał i głosowanie.W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować. ZARZĄDPSKS SZWADRONBiałystok 16.08.2021 ...
Czytaj więcej

15.09.2020 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSKS SZWADRON

Zapraszamy naSprawozdawcze Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 15.09.2020r. w terminie:termin pierwszy zebrania godzina 19.15termin drugi zebrania godzina 19.30Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zebrania muszą być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (np. maseczka, przyłbica itp.).Rejestracja na Walne w linku poniżej.Będzie prowadzona do 14.09.2020 do godz. 24.00.Dzięki rejestracji będziemy mogli określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam to ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające. FORMULARZ ZAPISÓW porządek zebrania:Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia - sprawozdanie Zarządu.Przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2019 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.Omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia na rok 2020-2021Wolne wnioski i dyskusjaPrzedstawienie uchwał i głosowanie.W przypadku koniecznych zmian w terminie i miejscu spotkania zebrania będziemy informować.ZARZĄDPSKS SZWADRONBiałystok 30.08.2020 ...
Czytaj więcej

Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 24.06.2019r.

Zapraszamy na Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 24.06.2019r.  w terminie: termin pierwszy zebrania godzina 18.45 termin drugi zebrania godzina 19.00 Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5 porządek zebrania: Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania. Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia - sprawozdanie Zarządu. przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2018 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem. omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia na rok 2019 wolne wnioski i dyskusja Przedstawienie uchwał i głosowanie. ZARZĄD PSKS SZWADRON Białystok 05.06.2018...
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków

 Zarząd stowarzyszenia PSKS SZWADRON w Białymstoku zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień 22.03.2017r. w terminie: termin pierwszy zebrania godzina 18.45 termin drugi zebrania godzina 19.00 Miejsce: Białystok, ul. Miodowa 5 (budynek V LO)   Planowany porządek zebrania: przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia - sprawozdanie Zarządu przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2016 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem plany na rok 2017, działanie stowarzyszenia m.in. funkcjonowanie strzelnicy, członkowie, prezentacje kolekcjonerskie - organizacja działalność sportowa wolne wnioski i dyskusja przedstawienie uchwał i głosowanie Liczymy na punktualne i niezawodne przybycie. Planowany porządek zebrania może ulec zmianie. Propozycje tematów do omówienia na zebraniu prosimy zgłaszać do prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku zmian w porządku zebrania, informacja o zmianach zostanie podana mailowo i umieszczona na stronie stowarzyszenia. ...
Czytaj więcej