[box]

Jesteśmy grupą ludzi pozytywnie zakręconych w kierunku kolekcjonerstwa i strzelectwa. Jesteśmy osobami, które łączy zamiłowanie do historii, kolekcjonerstwa, strzelectwa, przygody i naszego kraju. Jest to nasza wspólna pasja.

Założyliśmy stowarzyszenie latem 2012 i próbujemy szerzej rozwijać swoje pasje. Kierunki rozwoju naszych pasji są różne, zależy jak komu czas i obowiązki pozwalają. Nie narzucamy ze swojej strony jakiś sztywnych ram. Wymagamy jednak od członków zaangażowania w życie stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich, którym jest z nami po drodze, podzielą się z nami swoją pasją i zainteresowaniami. Pomogą nam wspólnie spełniać cele stowarzyszenia.

Celem działania Stowarzyszenia jest m.in.:

 1. propagowanie idei kolekcjonerstwa szczególnie broni, strzelectwa, sportu strzeleckiego,
 2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny kolekcjonerstwa broni, strzelectwa, sportu strzeleckiego,
 3. promocja i popieranie kolekcjonerstwa broni i strzelectwa,
 4. rozwój zainteresowań i wspieranie członków Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, kolekcjonerskich na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 6. wszechstronny rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych, kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego.

Nie jest to oczywiście katalog zamknięty, to my, członkowie, decydujemy o tym, w którym kierunku zmierza i jak działa stowarzyszenie.

Jedną podstawową dewizą jest: wzajemna pomoc i wsparcie członków w rozwijaniu swoich zainteresowań kolekcjonerskich i strzeleckich!

Wspólnymi siłami postaramy się przeciwdziałać fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez praworządnych obywateli.

Podstawowym terenem naszego działania jest Białystok i gminy sąsiadujące oraz województwo podlaskie, ale w przyszłości? kto wie?

Zapraszamy przede wszystkim osoby z tych terenów. Chcemy, by członkowie mogli się spotykać, organizować wspólnie imprezy zarówno o charakterze kolekcjonerskim jak i strzeleckim.
Zasady przyjęcia są proste. Stawiamy wymóg, żeby za nowego członka poręczył obecny członek stowarzyszenia, czyli swoją osobą zagwarantował, że „nowy” będzie chciał wspólnie działać i angażować się w życie oraz działalność Stowarzyszenia, oczywiście na ile komu pozwoli czas i możliwości. Wyjątek robimy dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz emerytów służb mundurowych, którzy po akceptacji przyjmowani są do stowarzyszenia bez konieczności posiadania członka wprowadzającego, osobą wprowadzającą będzie członek zarządu.

Posiadamy własną strzelnicę o osi 100m w Czarnej Białostockiej. Korzystanie ze strzelnicy jest możliwe tylko za zgodą zarządu stowarzyszenia.

Nasz regulamin strzelnicy

Gdzie nas spotkać i poznać? Staramy się organizować spotkania raz w miesiącu. Spotykamy się zazwyczaj w drugą sobotę miesiąca (oprócz sierpnia) na zawodach strzeleckich Podlaska Liga Strzelecka organizowanych przez PSKS SZWADRON na strzelnicy w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 113, a od kwietnia do października na naszej strzelnicy w Czarnej Białostockiej, szczegóły w Kalendarzu Imprez. Tam też prezentujemy nasze skarby z kolekcji. Spotykamy się też przy innych okazjach, m.in. na naszej strzelnicy, ale o tych spotkaniach członkowie są informowania na bieżąco.

Jak się z nami skontaktować? Oczywiście na cyklicznych spotkaniach oraz można wysłać emaila na adres biuro@szwadron.podlasie.pl

Zachęcamy członków do aktywnego działania na rzecz stowarzyszenia, ale także oczekujemy rzetelnego wywiązywania się z  z zobowiązań finansowych.

Opłaty związane z przynależnością do stowarzyszenia są podane w dziale SKŁADKI.

Korzystać ze strzelnicy stowarzyszenia mogą członkowie, którzy opłacili wszystkie składki członkowskie. Nie udostępniamy strzelnicy dla osób indywidualnych. Grupy zorganizowane, które chciałyby skorzystać z naszej strzelnicy proszone są o kontakt z zarządem stowarzyszenia.

Zapraszamy do wspólnej realizacji naszych zainteresowań i pasji , zapraszamy do wstępowania do PSKS SZWADRON.

Zarząd PSKS SZWADRON

 1. Tadeusz Bieniewski – prezes 604 824 020 (kontakt po 16.00)
 2. Tatiana Matuszelańska – wiceprezes 502 209 071
 3. Grzegorz Maszkowski – wiceprezes-sekretarz 507 181 999
 4. Paweł Chmielewski – wiceprezes-skarbnik 512 383 366
 5. Krzysztof Chańko – wiceprezes

 

Statut PSKS Szwadron obowiązuje od 30.09.2016

Deklaracja Członka PSKS Szwadron obowiązuje od 30.09.2016

 

[/box]

Dodaj komentarz