KURS DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI​

wg. regulaminu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Terminarz kursu

17-18 marzec 2018

Miejsce prowadzenia zajęć: Białystok, ul. Miodowa 5,

25 marzec 2018

Miejsce prowadzenia zajęć: Czarna Białostocka ul. Fabryczna 7.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać na adres email: biuro@szwadron.podlasie.pl W zgłoszeniu proszę podać:

  1. nazwisko, imię, przynależność klubową
  2. dane kontaktowe: adres email, telefon

 

Program kursu:

17.03.2018     początek g. 9.00

 Miejsce prowadzenia zajęć: Białystok, ul. Miodowa 5,

tematyka jaka będzie omawiana:

– przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS)
– obrona konieczna i stan wyższej konieczności

– przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym
– budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń

– zajęcia praktyczne – trening bez strzałowy

planowane zakończenie ok. g. 17-stej

w przerwie zajęć ok. 13stej planowany jest obiad

18.03.2018     początek g. 9.00  

Miejsce prowadzenia zajęć: Białystok, ul. Miodowa 5,

tematyka jaka będzie omawiana:

– przepisy sportowe ISSF: pojęcie
– konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie
– zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników

– egzamin próbny teoria

Zajęcia praktyczne:

– pistolet, karabin
– egzamin próbny pistolet, karabin

planowane zakończenie ok. g. 17-stej

w przerwie zajęć ok. 13stej planowany jest obiad

25.03.2018     początek g. 9.30

Miejsce prowadzenia zajęć: Czarna Białostocka ul. Fabryczna 7

Zajęcia praktyczne:

– strzelba gładkolufowa ( w tym broń czarnoprochowa) – egzamin próbny strzelba

planowane zakończenie ok. 11-12 – stej

Na kursie wyjaśnimy jak dojechać na strzelnicę.

Koszt kursu:

– członkowie PSKS SZWADRON w Białymstoku – 200zł
– pozostali uczestnicy – 250zł

Koszt kursu:

– członkowie PSKS SZWADRON w Białymstoku – 200zł
– pozostali uczestnicy – 250zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON: 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660 Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule: nazwisko, imię, kurs nr 1/KPP/2018 do egzaminu na patent strzelecki

Prosimy przesłać zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty na adres email: biuro@szwadron.podlasie.pl

Informacja o egzaminach na patent

Obecnie egzaminy na patent strzelecki są organizowane prze Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego.

Do przystąpienia do egzaminu, zgodnie z regulaminem PZSS, wymagane jest:

1. pozytywna opinia lekarza sportowego – potwierdza lekarz sportowy na wniosku o patent.

2. min. 3 miesięczny staż w klubie sportowym

3. odbycie przeszkolenia.

Starz i odbycie przeszkolenia potwierdza kierownik klubu na wniosku o patent.

Terminy egzaminów są podawane na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego pod adresem: https://pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow

Koszt egzaminu – 400zł,

Opłatę należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu na konto Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a na egzamin przynieść potwierdzenie dokonania opłaty.

Więcej szczegółów na kursie.

Dodaj komentarz