Rozpoczynamy nabór chętnych na
KURS DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI wg. programu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator kursu

 

Kurs będzie organizowany w dn. 06 – 07 maj 2017 w Białymstoku.

Miejsce prowadzenia zajęć: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Miodowa 5.

Planowany harmonogram kursu:

06 maj 2017 – Początek zajęć godzina 9.00

Tematy:

  • przepisy sportowe ISFF, przepisy bezpieczeństwa,
  • budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń,
  • zajęcia praktyczne (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).

Planowane zakończenie zajęć ok. godziny 15-16-stej

 

07 maj 2017 – Początek zajęć godzina 9.00
Tematy:

  • przepisy sportowe ISFF, przepisy bezpieczeństwa – c.d.,
  • przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego,
  • obrona konieczna i stan wyższej konieczności,
  • egzamin próbny.

Planowane zakończenie zajęć ok. godziny 16-stej

 

Zajęcia teoretyczne odbędą się w sobotę i w niedzielę. Zajęcia praktyczne – oprócz dnia pierwszego termin do uzgodnienia z kursantami.

 

Zapraszamy do zapisów.

 

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać na adres email biuro@szwadron.podlasie.pl do 03 maja 2017r.

W zgłoszeniu proszę podać:
1. nazwisko, imię, przynależność klubową,
2. dane kontaktowe: adres email, telefon

Koszt kursu:

– członkowie SZWADRON Białystok, K-15 Halickie, GROT Białystok – 200zł
– pozostali uczestnicy – 250zł

 

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON: 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660 Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule: nazwisko, imię, kurs nr 2/KPP/2017 do egzaminu na patent strzelecki

Prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres email: biuro@szwadron.podlasie.pl

 

Informacja o egzaminie na patent strzelecki – egzamin planowany jest na 27.05.2017r

Dodaj komentarz