KURS DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

wg. programu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Organizator kursu

 

 

Kurs będzie organizowany w listopadzie (termin wkrótce) 2017 w Białymstoku.

Miejsce prowadzenia zajęć: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Miodowa 5.

 Planowany harmonogram kursu:

 

listopad – Początek zajęć godzina 9.00

 Tematy:
– przepisy sportowe ISFF, przepisy bezpieczeństwa,
– budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń,
– zajęcia praktyczne (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).

Planowane zakończenie zajęć ok. godziny 15-16-stej

listopad – Początek zajęć godzina 9.00

Tematy:
– przepisy sportowe ISFF, przepisy bezpieczeństwa – c.d.,
– przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego,
– obrona konieczna i stan wyższej konieczności,
– egzamin próbny.

Planowane zakończenie zajęć ok. godziny 16-stej

 

 Zajęcia teoretyczne odbędą się w sobotę i w niedzielę.
Zajęcia praktyczne – oprócz dnia pierwszego termin do uzgodnienia z kursantami

 

 Zapraszamy do zapisów.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać na adresemail: biuro@szwadron.podlasie.pl

W zgłoszeniu proszę podać:
1. nazwisko, imię, przynależność klubową,
2. dane kontaktowe: adres email, telefon

Koszt kursu:

– członkowie SZWADRON Białystok, K-15 Halickie i GROT Białystok – 200zł
– pozostali uczestnicy – 250zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON: 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660       

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule: nazwisko, imię, kurs nr 3/KPP/2017 do egzaminu na patent strzelecki

Prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres emailbiuro@szwadron.podlasie.pl

Dodaj komentarz