Kurs sędziego klasy III strzelectwa sportowego i dynamicznego
oraz
kurs doszkalający dla sędziów klas wyższych

organizator SZWADRON Białystok

Kurs będzie organizowany w dn. 23-24 marzec 2018.
Białystok ul. Miodowa 5
 

Zajęcia prowadzić będzie
Część dot. sędziego strzelectwa sportowego

Antoni Kamiński

sędzia klasy międzynarodowej, przewodniczący kolegium sędziów PZSS

część dot. sędziego strzelectwa dynamicznego

Łukasz Borkowski

dyrektor IPSC Polska,CRO

Zgłoszenia zakończone.

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na listę rezerwową- proszę o wypełnienie formularza – wypełnij tutaj

W zgłoszeniu proszę podać:
1. nazwisko, imię, przynależność klubową,
2. dane kontaktowe: adres email, telefon

W kursie może wziąć udział każdy, zarówno osoby, które posiadają patent strzelecki jak i takie, które nie posiadają patentu strzeleckiego.
Na kurs należy przynieść wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego (pobierz) i potwierdzenie opłaty za wyd lic. sędziego (informacja poniżej)
W kursie mogą brać udział sędziowie klas wyższych.
Kurs będzie zaliczany jako udział w obowiązkowym szkoleniu w jednym letnim cyklu olimpijskim dla sędziów klas wyższych.Zgłoszenia na kurs zakończone.Trwają zapisy na listę rezerwową – proszę o wypełnienie formularza – wypełnij tutaj

Harmonogram kursu:
23.03.2018   od g. 17.00  do g. 20.00
24.03.2018   od g. 9.00 do g. 16.00, przerwa obiadowa od g. 13.00 do g.14.00

Koszt kursu:
– członkowie PSKS SZWADRON w Białymstoku – 200zł
– pozostali uczestnicy – 300zł

koszty udziału w kursie dla sędziów klas III i wyższych jako udział w szkoleniu

– członkowie PSKS SZWADRON w Białymstoku – 100zł
– pozostali uczestnicy – 150zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON: 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660
Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule: nazwisko, imię, kurs nr 2/KS/2018

 

Opłata za wydanie licencji sędziego klasy III – 50zł

Wpłat za licencje sędziowskie należy dokonać na konto Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Konto: Bank Pekao   nr  19 1240 1154 1111 0000 2149 7599

w tytule: nazwisko, imię, opłata za wydanie lic. sędziego