KURS NA UPRAWNIENIE PROWADZĄCEGO STRZELANIE

wg. regulaminu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator kursu

 

Kurs będzie organizowany w dn. 25-26 marzec 2017 w Białymstoku.

Miejsce prowadzenia zajęć: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Miodowa 5.

W kursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 21 lat oraz:

– posiadają licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
– posiadają patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera (dot. lic. trenerskich wydanych przed 31.12.2014)

 

Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym planowanym harmonogram

Lp.

25 marzec 2017 – Początek zajęć godzina 9.00

Czas trwania zajęć

1

Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie

2 godz.

2

Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim. Sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy

2 godz.

3

Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów, strzelb gładkolufowych

2 godz.

4

Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich

2 godz.

Planowane zakończenie zajęć ok. godziny 17-stej

26 marzec 2017 – Początek zajęć godzina 9.00

Czas trwania zajęć

5

Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody)

2 godz.

6

Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy)

3 godz.

7

Pierwsza pomoc przedlekarska

3 godz.

Planowane zakończenie zajęć ok. godziny 17-stej

 

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać na adres email biuro@szwadron.podlasie.pl

do 18 marca 2017.

Prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami ilość miejsc jest ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę podać:
1. nazwisko, imię, przynależność klubową, nr licencji, datę i miejsce urodzenia,
2. dane kontaktowe: adres email, telefon

Koszt kursu:

– członkowie PSKS SZWADRON w Białymstoku -200zł
– pozostali uczestnicy – 250zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON : 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660
Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule: nazwisko, imię, kurs prowadzącego strzelanie nr 1/KPS/2017

 

Dodatkowo należy dokonać opłaty, na konto PZSS, za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie – 50zł

Konto PZSS: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
Bank BPH SA o/Warszawa

w tytule: nazwisko, imię, pesel, opłata za wydanie licencji prowadzącego strzelanie

Opłat proszę dokonać, a następnie przesłać oba potwierdzenia wpłat, po potwierdzeniu przez nas zapisania na kurs na adres email: biuro@szwadron.podlasie.pl

Uprawnienia są ważne bezterminowo za wyjątkiem uprawnień wydanych na podstawie lic. trenera lub licencji sędziego.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie wydane na podstawie licencji trenera lub licencji sędziego jest ważne na czas ważności tych dokumentów

Dodaj komentarz