KURS NA UPRAWNIENIE PROWADZĄCEGO STRZELANIE

wg. regulaminu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator kursu PSKS SZWADRON

Kurs rozpoczyna się dn. 07 kwietnia 2018.


Miejsce prowadzenia zajęć: Białystok, ul. Miodowa 5

W kursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 21 lat oraz spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiadają licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
2. posiadają patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera (dot. lic. trenerskich wydanych przed 31.12.2014)

Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym planowanym harmonogram

Lp.

7 kwiecień 2018
Początek zajęć godzina 9.00
Białystok ul. Miodowa 5

Czas trwania zajęć

1

Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie

2 godz.

2

Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim. Sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy

2 godz.

3

Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów, strzelb gładkolufowych

2 godz.

4

Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich

2 godz.

8 kwiecień 2018
Początek zajęć godzina 9.00
Białystok ul. Miodowa 5

czas trwania zajęć

5

Pierwsza pomoc przedlekarska

3 godz.

6

Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody)

2 godz.

7

Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy)

3 godz.

 

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać na adres email biuro@szwadron.podlasie.pl do 5 kwietnia 2018.
Prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami ilość miejsc jest ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę podać:
1. nazwisko, imię, nr licencji, datę i miejsce urodzenia,
2. dane kontaktowe: adres email, telefon

Koszt kursu:   250zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON : 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660
Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule: nazwisko, imię, kurs nr 3/KPS/2018 prowadzącego strzelanie

Dodatkowo należy dokonać opłaty, na konto PZSS, za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie – 50zł

Konto PZSS: 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Bank Alior Bank Warszawa

w tytule: nazwisko, imię, pesel, opłata za wydanie licencji prowadzącego strzelanie

Opłat proszę dokonać, a następnie przesłać oba potwierdzenia wpłat na adres email:
biuro@szwadron.podlasie.pl

Uprawnienia są ważne bezterminowo za wyjątkiem uprawnień wydanych na podstawie lic. trenera lub licencji sędziego.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie wydane na podstawie licencji trenera lub
licencji sędziego jest ważne na czas ważności tych dokumentów

Zapraszamy do zapisów.