Zapraszamy na

Nadzwyczajne Sprawozdawcze

Walne Zebranie Członków

24.06.2019r. 

w terminie:

termin pierwszy zebrania godzina 18.45

termin drugi zebrania godzina 19.00

Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5


porządek zebrania:

  1. Przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania.

  2. Rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia – sprawozdanie Zarządu.

  3. przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2018 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem.

  4. omówienie potrzeb i planów działalności stowarzyszenia na rok 2019

  5. wolne wnioski i dyskusja

  6. Przedstawienie uchwał i głosowanie.ZARZĄD

PSKS SZWADRON

Białystok 05.06.2018