Data: 28 sierpnia 2021
Miejsce: Nowosady 158A, Strzelnica u Romana https://www.facebook.com/strzelnicauRomana
Zawody: regionalne WZSS (skrócone konkurencje)
Rodzaje strzelań: pistolet, karabin, strzelba
Kategoria wiekowa: wszystkie kategorie wiekowe
Rozpoczęcie: o godz. 9:00
Zapisy:  do godz. 12:30;

Zakończenie zawodów: godz. 15.00

Zawody ujęte w kalendarzu WZSS. Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.

PSKS SZWADRON 

oraz firmy 

SPECGEAR

 zapraszają na

Podlaska Liga Strzelecka 2021

runda 7

Rozgrywane konkurencje strzeleckie:

 1. Rozegrane zostaną konkurencje strzeleckie:
  1. Pistolet centralnego zapłonu część dokładna Pcz102R
  • odległość 25 m, kaliber 7,62 9,65 mm pistolety i rewolwery centralnego zapłonu, 3 strzały próbne +10 strzałów ocenianych, czas 10 min., tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie tylko z jednej ręki.
  2. Pistolet centralne go zapłonu część szybka Żołnierz Pcz10ż
  • odległość 25 m, opis konkurencji w p. 11 regulaminu kaliber 7,62 9,65 mm pistolety i rewolwery centralnego zapłonu, 3 strzały próbne, czas 1 min., 10 strzałów ocenianych, po 5 strzałów w dwóch seriach po 12s,przerwa między seriami 20s, łączy czas 44s, tarcza NT23p (popiersie żołnierza), dopuszcza się strzelanie oburącz.
  3. Karabin centralnego zapłonu część dokładna Kcz 10S
  • odległość 50 m, kaliber maks. 7,62mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: stojąc, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, czas 7 min.
  4. Karabin centralnego zapłonu część dokładna Kcz 10L
  • odległość 100 m, kaliber maks. 7,62mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: leżąc, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, czas 7 min.
  5. Karabin snajperski b.z. Ksn10bz
  • odległość 100 m, kal. .22 LR, postawa leżąc, karabin bocznego zapłonu może być podparty w jednym miejscu – miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie gołą dłonią, można korzystać z obserwatora, przyrządy celownicze – optyczne lub optoelektroniczne (luneta, kolimator), cele: tarcza do strzelań z pistoletu pneumatycznego, 10 strzałów, czas 5 min
  6. Karabin centralnego zapłonu część dokładna Kcz 7
  • odległość 300m , kaliber maks. 7,62mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: leżąc, 7 strzałów, ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin
  7. Strzelba Trap 10 

W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zawodów oczekując na start zobowiązani są być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych.

Wprowadzamy dodatkowo poniższe zasady:

– odwiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na strzelnice i na oś ze stanowiskami strzeleckimi,

– zasłanianie ust i nosa zgodnie z ww rozporządzeniem. Zalecamy używanie rękawiczek ochronnych, obowiązkowo przez osoby korzystające z broni organizatora – organizator zapewni dostęp do jednorazowych rękawiczek,

– na osi do dyspozycji zawodników będzie dostępne co drugie stanowisko tj. 5 stanowisk strzeleckich, prosimy o nieprzedłużanie pobytu na osi. Prosimy o nieprzebywanie na strzelnicy dłużej niż to konieczne do wzięcia udziału w wybranych konkurencjach,

– w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o nieprzyprowadzanie na zawody osób nie biorących w nich czynnego udziału,

 – nie będzie uroczystego uroczystego wręczenia nagród na zakończenie zawodów oraz losowania nagród za udział w zawodach w trakcie zawodów.

W zawodach mogą brać udział:

 1. osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
 2. osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych,
 3. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy,
 4. wiek uczestników – wszystkie kategorie wiekowe.

Nagrody:

 1. za zajęcie w klasyfikacji indywidualnej miejsc 1 -3 wręczone zostaną dyplomy.
 2. nagrody za udział w zawodach – jeden start to jedna szansa w losowaniu

Losowanie nagród  za udział w zawodach zostanie przeprowadzone  po zakończeniu zawodów. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu nagrody i sposobie jej odbioru telefonicznie SMSem, a w przypadku braku kontaktu do zawodnika informacja zostanie przekazana do klubu macierzystego.  Nagrody nieodebrane w ciągu 7dni od poinformowania zwycięzcy lub klubu macierzystego, przechodzą do dyspozycji organizatora.

Nagrody losowane wśród zawodników:

 • Bon zakupowy o wartości 100zł
 • Bon zakupowy o wartości 50 zł

od firmy SPECGEAR

do zrealizowania w sklepie stacjonarnym

ul. Hetmańska 36 w Białymstoku
www.specgear.com.pl

Bon na bezpłatny start PLS

w dowolnej konkurencji na kolejnych zawodach

Podlaskiej Ligi Strzeleckiej

PLS_logo_kolor_haslo

W czasie zawodów nie będzie wręczania nagród za zajęcie miejsc 1-3 w konkurencjach strzeleckich, nagrody będzie można odebrać u organizatora lub na następnych zawodach.

Prowadzona jest odrębna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. Klasyfikacja dla konkurencji jest prowadzona w przypadku wystartowania min. 5 zawodników. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach jako w oficjalnym treningu w formie zawodów. 

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem zawodów, regulaminem cyklu Podlaskiej Ligi Strzeleckiej, przepisami PZSS.