Data: 10-11 czerwca 2017
Miejsce: 10 czerwca Białystok, strzelnica HUBERTUS ul. Produkcyjna 113; 11 czerwca strzelnica Czarna Białostocka
Zawody: regionalne WZSS (skrócone konkurencje)
Rodzaje strzelań: pistolet, karabin, strzelba
Kategoria wiekowa: seniorzy, juniorzy
Rozpoczęcie: o godz. 9:00 na strzelnicy w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 113 oraz strzelnica Czarna Białostocka
Zapisy: 10 czerwca do godz. 12:30; 11 czerwca zapisy do godziny 12.30 lub do końca rozgrywania konkurencji

Zawody ujęte w kalendarzu WZSS. Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.

PSKS SZWADRON

zaprasza na zawody

Podlaska Liga Strzelecka

organizowane w dniu 10-11.06.2017r.

Zawody są ujęte w kalendarzu Podlaskiego ZSS.

Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.

 

Rozgrywane konkurencje strzeleckie
Dzień I – 10.06.2017  – strzelnica HUBERTUS

Lp.DyscyplinaOpis
1PistoletPistolet sportowy część dokładna - Psp20d
odległość 25 m,kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
5 strzałów próbnych - czas 3 min.,20 strzałów ocenianych - czas 14 min.
2PistoletPistolet centralnego zapłonu część dokładna - Pcz10d
odległość 25 m, kaliber 7,62 - 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
5 strzałów próbnych - czas 3 min., 10 strzałów ocenianych - czas 7 min.,
tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie tylko z jednej ręki
3PistoletPistolet centralnego zapłonu część dokładna - Pcz 10d 2R
odległość 25 m, kaliber 7,62 - 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
5 strzałów próbnych - czas 3 min., 10 strzałów ocenianych - czas 7 min.,
tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie tylko z dwóch rąk
4KarabinKarabin dowolny - Kdw 10 l
odległość 50 m, kal. .22 LR, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: leżąc,
5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, czas łączny 10min.
5StrzelbaStrzelba 5 strzałów - S5
odległość 25 m, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula, max 28g,tarcza TS-2
strzałów, ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin - czas 3 min.
6PistoletPistolet dowolny – Pdw20
odległość 50 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
dowolna ilość strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych, czas 25 min.
7PistoletPistolet centralnego zapłonu część szybka Żołnierz – Pcz10z
odległość 25 m, kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu, dopuszcza się strzelanie oburącz
3 strzały próbne, czas 1 min., 10 strzałów ocenianych, tarcza NT23p (popiersie żołnierza),
po 5 strzałów w dwóch seriach po 12s, przerwa między seriami 20s, łączy czas 44s
 

Dzień II – 11.06.2017 strzelnica SZWADRON

Lp.DyscyplinaOpis
1KarabinKarabin centralnego zapłonu Kcz10s - początek godz. 9.00 zakończeni ok . g. 11.00, odległość 50 m, max kal. 7,62 mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: stojąc, 5 strzałów próbnych, czas 3 min.,10 strzałów ocenianych, czas 7 min.
2Pistolet
Strzelba
Dwubój dynamiczny strzelba-pistolet – DDSP11 – początek ok g. 11.00 zakończenie ok. 12.30, cele – 5 poperów + 3 tarcze IPSC, ocena: czas+11 strzałów ocenianych: 5 strzelba, 6 pistolet
3Karabin Karabin centralnego zapłonu Kcz10l - początek ok. g. 12.30., odległość 100 m, max kal. 7,62 mm, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: leżąc, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin, czas 10 min.
 

 

W zawodach mogą brać udział:
1. osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
2. osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych,
3. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy,

Wiek uczestników powyżej 18 lat;

 

 

Nagrody:
1. za zajęcie miejsc 1-3 wręczone zostaną medale i dyplomy,
2. nagrody za uczestnictwo – szczegóły w regulaminie

Nagrody losowane wśród zawodników:
2 bony o wartości 100 zł oraz 2 bony wartości 50 zł
każdy do zrealizowania w stacjonarnym sklepie militarnym
SPECGEAR
, ul. Hetmańska 36 w Białymstoku
www.specgear.com.pl
 

Wręczenie nagród za uczestnictwo nastąpi w drugim dniu zawodów po zakończeniu rejestracji. ok. g.12.30. Nagrody będzie można odebrać od razu lub w ciągu 7 dni u sekretarza Zarządu. Nieodebrane nagrody przechodzą do dyspozycji organizatora

 

Prowadzona jest odrębna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. Klasyfikacja dla konkurencji jest prowadzona w przypadku wystartowania min. 5 zawodników. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach jako w oficjalnym treningu w formie zawodów. Zawody rozgrywane są w ramach Podlaskiej Ligi Strzeleckiej i wyniki są brane do klasyfikacji generalnej zgodnie regulaminem PLS. Dla dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w konkurencji Psp20d, z podziałem na kobiety i mężczyźni.

 

Startowe w poszczególnych konkurencjach

Psp20d – 25 zł;    Kdw10 l – 20zł;   Pcz10d – 30zł;    Pcz10d 2R – 30zł;    S5 – 35zł;     Pdw20 – 25zł;     Pcz10z – 35zł

Kcz10s – 40zł; DDSP11 – 40zł; Kcz10 l – 40zł

dla członków SZWADRON Białystok, K-15 Halickie, GROT Białystok w poszczególnych konkurencjach wynosi:

Psp20d – 20 zł;   Kdw10 l – 15zł;    Pcz10d – 25zł;    Pcz10d 2R – 25zł;    S5 – 30zł,    Pdw20 – 20zł;     Pcz10z – 30zł

Kcz10s – 35zł; DDSP11- 35zł; Kcz10 l – 35zł

Oprócz konkurencji Pdw20 organizator zapewnia broń i amunicję na stanowisku w ramach startowego. W konkurencji Pdw20 zawodnicy startują z własną bronią i amunicją.
 

 

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem zawodów, regulaminem cyklu Podlaskiej Ligi Strzeleckiej, przepisami PZSS.

Dodaj komentarz