Koleżanki i Koledzy 

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na rok 2022 należy składać przez portal PZSS.

Każdy zawodnik ma indywidualny dostęp do tego portalu. Po zalogowaniu należy sprawdzić czy wpisane tam dane są kompletne i poprawne. Adres do portalu  https://portal.pzss.org.pl/

Login to wasz adres email podany w deklaracji, a przy pierwszym logowaniu hasło to wasz numer pesel.

Jeżeli masz problem z zalogowaniem, to prześlij informację na adres email: biuro@szwadron.podlasie.pl

Aby złożyć wniosek, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”.

Po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję”.

Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”.

Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski ” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

Wnioski o przedłużenie licencji należy złożyć najpóźniej do 31.03.2022 – jest to nasz wymóg klubowy. Zawodnicy, którzy będą składać wnioski po 31.03.2022 będą ponosili dodatkowe opłaty za obsługę extra (info poniżej).

Płatności za przedłużenie licencji.

Opłatę za przedłużenie licencji na 2022 w wysokości 70zł* należny wnieść na konto klubu przed lub niezwłocznie po złożeniu elektronicznie wniosku.

W tytule przelewu należny wpisać: Nazwisko, Imię, 2022-przedłużenie licencji zawodniczej

Aby wniosek był rozpatrywany, należy też opłacić składkę członkowską na rok 2022.

Opłata za przedłużenie licencji, wpłacana na konto klubu, składa się z opłat: 50zł dla PZSS i 20zł dla Podlaski ZSS.

* Opłaty extra zatwierdzone uchwałą zarządu klubu za złożenie wniosku po 31 marca:

  • w przypadku złożenia wniosku po ww terminie zawodnik wnosi opłatę za przedłużenie licencji zawodniczej PZSS powiększoną o 20zł, opłata wzrasta o kolejne 10zł co miesiąc w przypadku złożenia licencji po 30 kwietnia 2022,
  • zwiększenie opłaty nie dotyczy osób przystępujących do egzaminu na przedłużenie licencji.

Konto klubu:

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

 

 

Wymagania formalne do przedłużenia licencji.

 

Wnioski będą zatwierdzane członkom, którzy spełniają wymogi „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego” czyli :

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok 2021,

– startowali w roku 2021 na zawodach ujętych w kalendarzu imprez Wojewódzkiego ZSS lub Polskiego ZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów czyli:

np. jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:
4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Przykładowo warunek startów jest spełniony jeżeli ktoś wystartował w roku 2021 od momentu przyznania licencji (miesiąc przyznania jest podany w numerze licencji):
– w konkurencjach pistoletowych (kulowych lub pneumatycznych) 4 razy
– w konkurencjach karabinowych (kulowych lub pneumatycznych) 2 razy
– w konkurencjach ze strzelby gładkolufowej 2 raz

Starty mogą być na jednych zawodach. Jako start nie są liczone zawody, ale udział w konkurencji czyli na jednych zawodach można klika razy wystartować i wtedy każdy start w konkurencji jest liczony oddzielnie.

 

Zawodnicy, którzy mają starty wykonane w roku 2021 na naszych zawodach nie muszą nic dostarczać, sprawdzimy to na podstawie naszej bazy.

Zawodnicy, którzy startowali na zawodach poza klubem muszą dostarczyć informację gdzie i jaki start (jaka dyscyplina) się odbył. Informację należy przekazać e-mailem na adres klubu, w tytule e-maila wpisując „nazwisko,imię, starty do licencji zawodniczej w 2021”.

Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia komunikatu na stronie organizatora zawodów to należy dołączyć do e-maila komunikat z tych zawodów w formacie pdf.

 

Przed zatwierdzeniem wniosku na portalu PZSS starty zawodnika w roku 2021 są weryfikowane, jeżeli startów nie będzie można potwierdzić, wniosek nie będzie zatwierdzony.

Przypominamy, że to na zawodniku spoczywa obowiązek wykazania się startami niezbędnymi do przedłużenia licencji.

Wniosek nie będzie też zatwierdzony jeżeli nie zostanie opłacona składka członkowska na rok 2022 i nie zostaną wniesione stosowne opłaty .

——————————————————————

Egzaminy na przedłużenie licencji

Dla zawodników, którzy nie wyrobili startów w 2021 do przedłużenia licencji na rok 2022 będą organizowane zgodnie z przepisami PZSS egzaminy na przedłużenie licencji – p.8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej .

Opłaty za egzamin zgodnie z wymogami PZSS. Wpłata gotówką przed egzaminem.

Egzaminy będą organizowane w terminie zawodów. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu to zgłoś to do zarządu na min 14 dni przed zawodami.

 

 

W przypadku problemów z logowaniem do portalu PZSS, pytań i niejasności prosimy o kontakt na email: biuro@szwadron.podlasie.pl.