Powstał portal informatyczny, gdzie zarejestrowani są wszyscy zawodnicy PZSS.

Jeżeli jeszcze do niego się nie logowałeś, to należny to zrobić i przede wszystkim sprawdzić wpisane tam dane, czy kompletne i czy są poprawne.

Adres do portalu https://portal.pzss.org.pl/

Żeby zalogować się do portalu po raz pierwszy musisz jako login wpisać podany dla klubu adres email, a jako hasło wpisz swój nr PESEL. Po poprawnym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła na nowe.

Zaloguj się i sprawdź czy twoje dane są w portalu PZSS poprawnie wpisane!

Jeżeli napotkasz problem, którego nie będziesz mógł sam rozwiązać, proszę o kontakt, pomożemy.

Od 1 listopada można składać wnioski o przedłożenie licencji zawodniczej PZSS na rok 2020.

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej MUSI być złożony elektronicznie za pośrednictwem portalu PZSS.

Aby to zrobić, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”, po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję” .

Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”.

Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski ” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

I będzie tak sobie wniosek czekał dopóki nie zrobisz drugiego kroku

czyli tego co jest napisane poniżej 🙂

Następnie wydrukuj wniosek ( do pobrania tutaj  ) i tradycyjnie, tak jak do tej pory, wypełnij i dostarcz do klubu.

Do wniosków dołącz wydrukowane potwierdzenie wniesienia na konto klubu opłaty za przedłużenie licencji  – informacja o sposobie płatnościach poniżej,

oraz w przypadku wpisania we wniosku innych zawodów niż klubowe, a komunikaty z tych zawodów nie są dostępne na stronie www organizatora, musisz dołączyć wydrukowany komunikat z zawodów z zaznaczonym swoim startem.

Starty wymienione we wnioskach są weryfikowane, jeżeli startu nie będzie można potwierdzić wniosek nie będzie dalej procesowany.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny, nieczytelny lub źle wypełniony to niestety nie będzie mógł być przyjęty.  Do wniosków koniecznie dołącz wydruk potwierdzający dokonanie nw opłat i jeżeli trzeba, to wydruk/wydruki komunikatów.

Płatności za przedłużenie licencji.

Opłatę za przedłużenie licencji na 2020 w wysokości 60zł należny wnieść na konto klubu.

W tytule przelewu należny wpisać:

Nazwisko, Imię, 2020-przedłużenie licencji zawodniczej

Konto klubu:

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

Bezwzględnie NIE należy wnosić opłat na konto PZSS i Podlaskiego ZSS.

Przypominamy, że na opłata za przedłużenie licencji, wpłacana na konto klubu, składa się z opłat: 50zł dla PZSS i 10zł dla Podlaski ZSS.

W przypadku problemów z logowaniem do portalu PZSS, pytań i niejasności prosimy o kontakt.

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi Regulaminu Licencji Zawodniczej czyli :

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok 2017,

– startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez Wojewódzkiego ZSS lub Polskiego ZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów czyli:

np. jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:
4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Przykładowo warunek startów jest spełniony jeżeli ktoś wystartował w roku 2018 od momentu przyznania licencji (miesiąc przyznania jest podany w numerze licencji):
– w konkurencjach pistoletowych (kulowych lub pneumatycznych) 4 razy
– w konkurencjach karabinowych (kulowych lub pneumatycznych) 2 razy
– w konkurencjach ze strzelby gładkolufowej 2 raz

Starty mogą być na jednych zawodach, jako start nie są liczone zawody, ale udział w konkurencji czyli na jednych zawodach można klika razy wystartować i wtedy każdy start w konkurencji jest liczony oddzielnie.
Starty należy wpisywać oddzielnie w przeznaczonych do tego rubrykach nawet jak były na jednych zawodach.

W Uwagach proszę wpisać skrótową nazwę konkurencji np. Psp20 lub S5 lub Kdw10 l.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA TABELI :