Koleżanki i Koledzy 

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na rok 2024 należy składać przez portal PZSS.

Wymagania formalne do przedłużenia licencji.

Wnioski będą zatwierdzane członkom, którzy spełniają wymogi „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego” czyli :

– opłacili składkę członkowską na rok2024,

– wnieśli opłatę za przedłużenie licencji na rok 2024,

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok 2023,

– startowali w roku 2023 na zawodach ujętych w kalendarzu imprez Wojewódzkiego ZSS lub Polskiego ZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów czyli:

np. jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:
4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Przykładowo warunek startów jest spełniony jeżeli ktoś wystartował w
roku 2023 od momentu przyznania licencji (miesiąc przyznania jest podany
w numerze licencji):
– w konkurencjach pistoletowych (kulowych lub pneumatycznych) 4 razy
– w konkurencjach karabinowych (kulowych lub pneumatycznych) 2 razy
– w konkurencjach ze strzelby gładkolufowej 2 raz

Starty mogą być na jednych zawodach. Jako start nie są liczone zawody, ale udział w konkurencji czyli na jednych zawodach można klika razy wystartować i wtedy każdy start w konkurencji jest liczony oddzielnie.

Zawodnicy, którzy mają starty wykonane w roku 2023 na naszych zawodach, nie muszą nic dostarczać informacji o startach w roku 2023, sprawdzimy to na podstawie naszej bazy.

Zawodnicy, którzy startowali w zawodach poza klubem muszą dostarczyć informację gdzie startowali i w jakiej konkurencji.

Informację należy przekazać e-mailem na adres e-mail klubu, w tytule e-maila wpisując: „nazwisko,imię, starty do licencji zawodniczej w 2022”.

adres: biuro@szwadron.podlasie.pl

Jeżeli nie ma możliwość sprawdzenia komunikatu na stronie organizatora zawodów to należy dołączyć do e-maila komunikat z tych zawodów w formacie pdf.

 

Przed zatwierdzeniem wniosku na portalu PZSS starty zawodnika w roku 2023 są weryfikowane, jeżeli startów nie będzie można potwierdzić, wniosek nie będzie zatwierdzony.

Przypominamy, że to na zawodniku spoczywa obowiązek wykazania się startami niezbędnymi do przedłużenia licencji. W przypadku nieudokumentowania odpowiedniej ilości startów przez zawodnika, wniosek nie będzie zatwierdzony, a klub nie będzie się kontaktował z zawodnikiem w tej sprawie.

Wniosek nie będzie też zatwierdzony jeżeli nie zostanie opłacona składka członkowska na rok 2024 i nie zostaną wniesione na konto klubu stosowne opłaty za przedłużenie licencji.

 

Jak złożyć wniosek o przedłużenie licencji?

Każdy zawodnik ma indywidualny dostęp do tego portalu.

Adres do portalu  https://portal.pzss.org.pl/

Login to wasz adres email podany w deklaracji, a przy pierwszym logowaniu hasło to wasz numer pesel.

Jeżeli masz problem z zalogowaniem, to prześlij informację na adres email: biuro@szwadron.podlasie.pl

 

Aby złożyć wniosek, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”.

Po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję”.

Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”.

Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski ” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

 

Wnioski o przedłużenie licencji należy złożyć najpóźniej do 31.03.2024 – jest to nasz wymóg klubowy. Zawodnicy, którzy będą składać wnioski po 31.03.2024 będą ponosili dodatkowe opłaty za obsługę extra (info poniżej).

 

Płatności za przedłużenie licencji.

Opłatę za przedłużenie licencji na 2024 w wysokości 70zł* należny wnieść na konto klubu przed złożeniem elektronicznie wniosku.

W tytule przelewu należny wpisać: Nazwisko, Imię, 2024-przedłużenie licencji zawodniczej

Aby wniosek był rozpatrywany, należy też opłacić składkę członkowską na rok 2024.

Opłata za przedłużenie licencji, wpłacana na konto klubu, składa się z opłat: 50zł dla PZSS i 20zł dla Podlaski ZSS.

* Opłaty extra zatwierdzone uchwałą zarządu klubu za złożenie wniosku po 31 marca:

  • w przypadku złożenia wniosku po ww terminie zawodnik wnosi opłatę za przedłużenie licencji zawodniczej PZSS powiększoną o 20zł, opłata wzrasta o kolejne 10zł co miesiąc w przypadku złożenia licencji po 30 kwietnia roku licencyjnego,
  • zwiększenie opłaty nie dotyczy osób przystępujących do egzaminu na przedłużenie licencji.

Konto klubu:

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

——————————————————————

Egzaminy na przedłużenie licencji

Dla zawodników, którzy nie wyrobili startów w 2023 do przedłużenia licencji na rok 2024 będą organizowane zgodnie z przepisami PZSS egzaminy na przedłużenie licencji – p.8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej .

Opłaty za egzamin zgodnie z wymogami PZSS. Wpłata gotówką przed egzaminem.

Egzaminy będą organizowane w terminie zawodów. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu to zgłoś to do zarządu na min 14 dni przed zawodami.

Egzaminy będą organizowane w styczniu, lutym i w marcu, później w zależności od potrzeb.

W przypadku problemów z logowaniem do portalu PZSS, pytań i niejasności prosimy o kontakt na email: biuro@szwadron.podlasie.pl.