Koleżanki i Koledzy 

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na rok 2021 należy składać przez portal PZSS Każdy zawodnik ma indywidualny dostęp do tego portalu. Jeżeli jeszcze do niego nie logowaliście się, to należny to zrobić i przede wszystkim sprawdzić czy wpisane tam dane są kompletne i poprawne. Adres do portalu  https://portal.pzss.org.pl/

Login to wasz adres email podany w deklaracji, a przy pierwszym logowaniu hasło to wasz numer pesel.

Jeżeli masz problem z zalogowaniem to złość to do Zarządu.

Aby złożyć wniosek, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”, po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję”. Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”. Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski ” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

Wnioski o przedłużenie licencji należy złożyć najpóźniej do 31.03.2021 – jest to nasz wymóg klubowy. Zawodnicy, którzy będą składać wnioski po 31.03.2021 będą ponosili dodatkowe opłaty za obsługę extra.

W związku ze zmianą „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, dotychczasowy wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej w wersji papierowej z wykazanymi startami przestał być stosowany.

Stary wniosek papierowy już nie obowiązuje, jednakże trzeba przekazać do klubu informację, że obowiązkowe starty do przedłużenia licencji zostały wykonane. Przypominamy, że to na zawodniku spoczywa obowiązek wykazania się startami niezbędnymi do przedłużenia licencji, więc należy dostarczyć do klubu informację gdzie odbyły się brakujące starty.

Zawodnicy, którzy mają starty wykonane na naszych zawodach czyli Podlaska Liga Strzelecka i Turniej Bardzo Dziki Wschód nie muszą nic dostarczać, sprawdzimy to na podstawie naszej bazy, natomiast zawodnicy, którzy startowali na zawodach poza klubem muszą dostarczyć informację gdzie i jaki start (jaka dyscyplina) się odbył – informację należy przekazać e-mailem na adres klubu, w tytule e-maila wpisując „nazwisko,imię, starty do licencji zawodniczej w 2020”.

Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia komunikatu na stronie organizatora zawodów to należy dołączyć do e-maila  komunikat z tych zawodów w formacie pdf.

Starty wymienione we wnioskach są weryfikowane, jeżeli startu nie będzie można potwierdzić wniosek nie będzie dalej procesowany.

To tyle z formalności, a teraz opłaty.

Płatności za przedłużenie licencji.

Opłatę za przedłużenie licencji na 2021 w wysokości 70zł należny wnieść na konto klubu przed lub niezwłocznie po złożeniu elektronicznie wniosku.

W tytule przelewu należny wpisać: Nazwisko, Imię, 2020-przedłużenie licencji zawodniczej

Aby wniosek był rozpatrywany, należy też opłacić składkę członkowską na rok 2021.

Opłata za przedłużenie licencji, wpłacana na konto klubu, składa się z opłat: 50zł dla PZSS i 20zł dla Podlaski ZSS.

Opłaty extra zatwierdzone uchwałą zarządu klubu za złożenie wniosku po 31.03.21( dotyczy to tylko roku 2021 – normalnie do końca lutego danego roku) :

  • w przypadku złożenia wniosku po ww terminie zawodnik wnosi opłatę za przedłużenie licencji zawodniczej PZSS powiększoną o 20zł, opłata wzrasta o kolejne 10zł co miesiąc w przypadku złożenia licencji po 31 marca 2021,
  • zwiększenie opłaty nie dotyczy osób przystępujących do egzaminu na przedłużenie licencji.

Konto klubu:

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

W przypadku problemów z logowaniem do portalu PZSS, pytań i niejasności prosimy o kontakt.

Wnioski o przedłużenie licencji zwodniczej będzie można składać na rok 2021 po przełożeniu dla klubu licencji klubowej na rok 2021.

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego” czyli :

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok 2020,

– startowali w roku 2020 na zawodach ujętych w kalendarzu imprez Wojewódzkiego ZSS lub Polskiego ZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów czyli:

np. jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:
4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Przykładowo warunek startów jest spełniony jeżeli ktoś wystartował w roku 2018 od momentu przyznania licencji (miesiąc przyznania jest podany w numerze licencji):
– w konkurencjach pistoletowych (kulowych lub pneumatycznych) 4 razy
– w konkurencjach karabinowych (kulowych lub pneumatycznych) 2 razy
– w konkurencjach ze strzelby gładkolufowej 2 raz

Starty mogą być na jednych zawodach, jako start nie są liczone zawody, ale udział w konkurencji czyli na jednych zawodach można klika razy wystartować i wtedy każdy start w konkurencji jest liczony oddzielnie.

Egzaminy na przedłużenie licencji

Dla zawodników, którzy nie wyrobili startów w 2020 do przedłużenia licencji na rok 2021 będą organizowane zgodnie z przepisami PZSS egzaminy na przedłużenie licencji – p.8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej .

Opłaty za egzamin zgodnie z wymogami PZSS. Wpłata gotówką przed egzaminem.

Egzaminy będą organizowane w terminie zawodów. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu to zgłoś to do zarządu na min 14 dni przed zawodami.

W przypadku problemów z logowaniem do portalu PZSS, pytań i niejasności prosimy o kontakt.