Opłaty związane z przynależnością do stowarzyszenia.

obowiązują na rok 2024

Składki członkowskie i wpisowe:

– wpisowe  – 100zł,
– składka członkowska za rok kalendarzowy  – 200zł

Wpisowe i składkę należy opłacić przed złożeniem deklaracji członkowskiej.

Nowi członkowie, którzy wstąpią do stowarzyszenia w miesiącach wrzesień, październik i listopad opłacają składkę członkowską w wysokości 150zł.

Nowi członkowie, którzy wstąpią w grudniu będą zwolnieni ze składki członkowskiej za rok bieżący.

Składkę w ww wysokości należy opłacić najpóźniej do 31 marca roku składkowego – liczy się data wpływu na konto stowarzyszenia

W przypadku nie dokonania płatności składki członkowskiej do dnia 31 marca składka podlega automatycznemu wzrostowi do kwoty 300 zł. z terminem płatności do dnia 31 czerwca roku składkowego. W przypadku nieuregulowania składki do dnia 31 czerwca roku składkowego osoba zalegająca z opłatą zostaje wykreślona z listy Członków Stowarzyszenia.

Składki należy wpłacać na poniższe konto z tytułem: Imię, Nazwisko, składka członkowska …..(rok), wpisowe*

*Nowi członkowie dopisują na końcu: „wpisowe”

Bank: BGŻ BNP PARIBAS,  nr konta: 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

——

Opłaty związane z możliwością korzystania ze strzelnicy.

Strzelnica obecnie jest nieczynna do odwołania.

——

Wszelkie wpłaty wspierające proszę wpłacać z tytułem: darowizna na cele statutowe.

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

Statut PSKS Szwadron obowiązuje od 30.09.2016

Deklaracja członkowska PSKS Szwadron

Jak zostać członkiem?

Zapoznaj się z informacją i wybierz dogodną dla siebie formę w dziale „jak dołączyć”