Opłaty związane z przynależnością do stowarzyszenia.

obowiązują na rok 2021

Składki członkowskie i wpisowe:

nowi członkowie:

                  – wpisowe  – 100zł,
– składka członkowska roczna  – 150zł

Wpisowe i składkę należy opłacić przed złożeniem deklaracji członkowskiej.

Nowi członkowie, którzy wstąpią do stowarzyszenia w miesiącach wrzesień, październik i listopad opłacają składkę członkowską w wysokości 100zł.

Nowi członkowie, którzy wstąpią w grudniu będą zwolnieni ze składki członkowskiej za rok bieżący.

obecni członkowie:

– składka członkowska roczna dla wszystkich członków  – 150zł

Składkę w ww wysokości należy opłacić najpóźniej do 31.03.2021 – liczy się data wpływu na konto stowarzyszenia, w przypadku przekroczenia tego terminu składa wzrasta do 300zł.

Opłaty związane z możliwością korzystania ze strzelnicy.

Obowiązują członków, którzy chcą korzystać ze strzelnicy stowarzyszenia.

Indywidualny dostęp do strzelnicy będzie mógł otrzymać tylko ten członek stowarzyszenia, który posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie.

Członkowie początkujący i zwyczajni:

– składka członkowska roczna za korzystanie ze strzelnicy  – 300zł

Członkowie wspierający:

– pomoc materialna na działalność statutową stowarzyszenia lub inna forma wsparcia działalności stowarzyszenia – do uzgodnienia z zarządem.

Członkowie honorowi – na zasadach uzgodnionych z zarządem.

Przy wpłatach prosimy o stosowanie w tytule opisu: nazwisko, imię i za co lub z jakiego tytułu jest wpłata.

Wszelkie opłaty wspierające proszę wpłacać z tytułem: darowizna na cele statutowe.

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

53 2030 0045 1110 0000 0411 1660

Bank: BGŻ BNP PARIBAS

Statut PSKS Szwadron obowiązuje od 30.09.2016

Deklaracja członkowska PSKS Szwadron

Jak zostać członkiem?

Zapoznaj się z informacją i wybierz dogodną dla siebie formę w dziale „jak dołączyć”