Pierwsza pomoc przedmedyczna - poziom średniozaawansowany

Kontynuacja zajęć w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Skierowane jest dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego, a które ukończyły wcześniejszy poziom podstawowy. Obejmuje czynności ratownicze w przypadku pacjenta urazowego.

Zajęcia prowadzone będą w formie teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz praktycznej – ćwiczenia min. z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego, fantomów itp.

Instruktorzy prowadzący, to nie tylko osoby posiadające wymagane kwalifikację (w tym pedagogiczne i metodyczne), ale również zajmujące się na co dzień cywilnym jak i mundurowym (taktycznym) ratownictwem. Doświadczenie i umiejętności zdobywali zarówno podczas działań krajowych jak i misji zagranicznych.

Na zakończenie zajęć każdy otrzyma stosowny certyfikat.

Zakres szkolenia:

  • Przypomnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z poprzedniego szkolenia.
  • Sprzęt wykorzystywany przez podmioty ratownicze – kołnierze, szyny, deski ortopedyczne i klocki, fantomy urazowe, opatrunków itp.
  • Postępowanie z pacjentem urazowym– zasady bezpieczeństwa
  • Rany, krwotoki, ciała obce – pełna urazówka (zwichnięcia, złamania kończyn, uszkodzenia kręgosłupa itp.).
  • Przygotowanie poszkodowanego do transportu, podstawowy sprzęt i wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy przedmedycznej.
  • Zasady ewakuacji cywilnej

Czas trwania – 6-7 godzin w zależności od liczby uczestników

Liczba uczestników – od 10 do 12 osób

Szczegółowe Informacje oraz  zapisy:  biuro@cc4.pl i pod numer tel. 733 316 316.