Broń krótka - szkolenie podstawowe / wyrównujące

 

Cykl szkoleń mających na celu naukę strzelania z broni krótkiej – pistoletu od podstaw. Głównym założeniem jest nabycie umiejętności bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną krótką.

Jest to szkolenie rozpoczynające cykl szkoleń w ramach treningu z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia skierowane są do osób, które nie strzelały z broni palnej krótkiej, mających niewielkie doświadczenie lub chcących przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się pistoletem. Prowadzone będą w formie teoretyczno-praktycznej: wykład, trening bezstrzałowy, strzelaniez wykorzystaniem pistoletów Glock. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie (ochraniacze wzroku i słuchu, pas taktyczny, kabura i ładownica na magazynki). Po wcześniejszym zgłoszeniu, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z własną bronią i amunicją.

Na zakończenie zajęć osoba otrzyma stosowny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Instruktorzy:

Instruktorzy prowadzący zajęcia to głównie byli funkcjonariusze służb mundurowych posiadający państwowe uprawnienia instruktorskie, którzy zdobywali doświadczenie i poszerzali swoją wiedzę oraz umiejętności tak w służbie jak i w życiu cywilnym (zawody sportowe, szkolenia specjalistyczne), w kraju i za granicą. Oprócz tego – co również ważne – posiadają wieloletnie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, zapewniające bezpieczne i skuteczne przekazanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Zakres szkolenia:

  • warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną w tym obowiązujące przepisy prawa
  • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
  • przyjmowanie postawy strzeleckiej – stojąca, klęcząca
  • chwyt, dobycie i przeładowanie broni, zgrywanie przyrządów oraz celowanie
  • praca na języku spustowym
  • wymiana magazynka (awaryjna)
  • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni krótkiej.

 

Ilość amunicji – 120 sztuk

Czas trwania – 4-5 godzin w zależności od liczby uczestników

Liczba uczestników – od 8 do 10 osób

Szczegółowe Informacje oraz  zapisy:  biuro@cc4.pl i pod numer tel. 733 316 316.