Zapraszamy na szkolenie

PROWADZĄCY STRZELANIE

wg regulaminu PZSS .

Kurs się odbędzie w dniach 16-18.02.2024

Miejsce kursu: Białystok

Zapisy do dnia 10.02.2024 do godz. 18:00: poprzez formularz rejestracyjny

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ukończyła 21 lat;
 2.  posiada:
  – patent strzelecki lub
  – pozwolenie na broń lub
  – dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
  – dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
  – dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
 3. osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 2, może otrzymać uprawnienie
  prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
  broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
  do posiadania broni.

Godziny zajęć

16.02 Piątek godz. 17.00-23.00

17.02 Sobota godz. 9.00-18.00

18.02 Niedziela godz. 9.00 – 18.00

Szkolenie kończy się egzaminem składającym się z 20 pytań zawierających zagadnienia zawarte w programie kursu.

Ilość miejsc ograniczona, aby zapisać się na szkolenie należy spełnić poniższe warunki:

 • zarejestrować się na kurs  – należy wypełnić i wysłać formularz rejestracji,
 • podać dane wymagane w formularzu – dane podawane w formularzu są wymagane przez PZSS i są niezbędne do odbycia szkolenia i wydania legitymacji prowadzącego strzelanie,
 • pamiętać o tym, że wysłanie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w kursie,
 • pamiętać o tym, że gwarancją zakwalifikowania się na kurs jest wniesienie całości kwoty do dnia końca rejestracji,
 • należy wysłać na adres e-mail biuro@szwadron.podlasie.pl potwierdzenie opłacenia za szkolenie.

 

       Koszt: 500 zł         (szkolenie 400zł + legitymacja 100zł)

Wpłaty za udział w kursie należy na dokonać na konto PSKS SZWADRON

Konto PSKS SZWADRON: 53 2030 0045 1110 0000 0411 1660 Bank: BGŻ BNP PARIBAS

w tytule:    nazwisko,    imię,    kurs nr 1/KPS/2024

W cenę kursu wliczone jest wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie, catering na zajęciach i obiad.

W razie pytań prosimy o kontakt na email biuro@szwadon.podlasie.pl lub telefonicznie po godz. 16stej na nr. 604824020.

 

Wymagania dla służb mundurowych:

 1. osoba może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (wymagane dokumenty: potwierdzenie bycia pracownikiem służb mundurowych (zaświadczenie) oraz kopia dokumentu poświadczającego przydzielenie broni służbowej lub dopuszczenia do posiadania broni lub zaświadczenie, że broń służbowa jest przydzielona lub dopuszczenie do posiadania broni osoba posiada lub posiadała – różne są w każdych służbach potwierdzenia o przydzieleniu broni służbowej np.: zaświadczenie, przydział broni, legitymacja z wpisem posiadanej broni itp.)
 2. osoba, która ukończyła kurs instruktorski jest zwolniona z obowiązku ukończenia kursu pod warunkiem, że kurs instruktorski zawierał zagadnienia wskazane w Regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS wymienionych w załączniku nr 1 (wymagane dokumenty: zaświadczenie o programie kursu instruktorskiego z wyszczególnieniem zagadnień i godzin, osoby które posiadają kurs instruktorski PZSS tylko kserokopia legitymacji instruktorskiej)
 • koszt wydania uprawnień w przypadku nieuczestniczenia w szkoleniu pkt. 2 wynosi 200 zł
 • koszt wydania uprawnień w przypadku uczestniczenia w szkoleniu pkt. 1 wynosi 500 zł
 • Wpłaty należy dokonywać na numer konta j.w.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca prowadzenia zajęć, odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub wprowadzenia przepisów uniemożliwiających przeprowadzenie kursu. W przypadku odwołania kursu wpłaty zostaną zwrócone. W przypadku zmiany terminu kursu dla osób rezygnujących wpłaty zostaną zwrócone.