Zapraszamy
Turniej
Bardzo Dziki Wschód
rozgrywka IV
22 czerwiec2019
 
Zawody ujęte w kalendarzu WZSS. Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS.
Turniej będzie rozgrywany na strzelnicy SZWADRON w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna 7.
Zaczynamy od godz. 9.00 
 
 Strzelanie z pistoletu i karabinu centralnego zapłonu.
Będą do przejścia trzy tory punktowane i pojedynek
Przy pojedynku zasady turnieju – drabinka.
 
Zasady punktacji torów oparte na regulaminie IPSC: hit factor itd .
Rejestracja zawodników w dniu zawodów trwa od 9.00 do 12.30 lub do końca rozgrywki.

Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji toru i pojedynku – dyplomy, za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji rozgrywki – dyplomy i medale.

Tor 1:
Cele: 6 poperów
Minimalna liczba strzałów: 6
Pistolet centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: Broń przeładowana, w pozycji gotowości.
Sygnał startowy: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać popery z wyznaczonego pola.

Tor 2: 
Cele: 9 tarcz IPSC
Minimalna liczba strzałów: 18
Karabin centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: Broń rozładowana, magazynek obok karabinu, w bagażniku auta.
Sygnał startowy: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać tarcze z wyznaczonego pola.

Tor 3:
Cele: 1 metalowy gong + 13 tarcz IPSC
Minimalna liczba strzałów: 27
Karabin centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: Broń rozładowana w stojaku.
Sygnał startowy: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Siedzimy na krześle, Po sygnale startowym dobiec do Broni i ostrzelać wszystkie cel

I na deser:   POJEDYNEK

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
wiek uczestników powyżej 18lat. Tylko obywatele polscy. Zawodnicy startujący w zawodach muszą spełniać jeden z podanych warunków :
– posiadać licencję zawodniczą PZSS
– posiadać patent strzelecki
– osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych.
– za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które posiadają rekomendację klubu/organizacji potwierdzającą jego znajomość przepisów bezpieczeństwa i umiejętność posługiwania się bronią palną.