Zarząd stowarzyszenia PSKS SZWADRON w Białymstoku zwołuje
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień 22.03.2017r.
w terminie:
termin pierwszy zebrania godzina 18.45
termin drugi zebrania godzina 19.00
Miejsce: Białystok, ul. Miodowa 5 (budynek V LO)
 
Planowany porządek zebrania:
  • przywitanie i sprawy organizacyjne zebrania
  • rok ubiegły i zapoznanie z sytuacją stowarzyszenia – sprawozdanie Zarządu
  • przedstawienie dokumentów finansowych za rok 2016 i głosowanie nad ich zatwierdzeniem
  • plany na rok 2017, działanie stowarzyszenia m.in. funkcjonowanie strzelnicy, członkowie, prezentacje kolekcjonerskie – organizacja działalność sportowa
  • wolne wnioski i dyskusja
  • przedstawienie uchwał i głosowanie
Liczymy na punktualne i niezawodne przybycie.
Planowany porządek zebrania może ulec zmianie.
Propozycje tematów do omówienia na zebraniu prosimy zgłaszać do prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
W przypadku zmian w porządku zebrania, informacja o zmianach zostanie podana mailowo i umieszczona na stronie stowarzyszenia.

Dodaj komentarz