Zapraszamy na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14.09.2021r. 

w terminie:

termin pierwszy zebrania godzina 19.15

termin drugi zebrania godzina 19.30

Miejsce: Białystok, ul. Szarych Szeregów 5

W związku z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. poz. 1356), uczestnicy zebrania muszą być wyposażeni w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (np. maseczka, przyłbica itp.).

Wstępna rejestracja na Walne w linku.

Będzie prowadzona do 12.09.2021 do godz. 12.00.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki rejestracji będziemy mogli szacunkowo określić ilu członków weźmie udział w Walnym i pomoże nam ocenić czy pomieszczenie przez nas posiadane będzie wystarczające.