Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 Adres: ul. Juliusza Słowackiego 1, 15-229 Białystok
(budynek Komisariatu Policji IV w Białymstoku)
 
 
Przyjmuje interesantów:
  • we wtorki i w czwartki w godz. 8.00 – 13.00
  • w środy w godz. 8.00 – 17.00 (depozyt broni 8.00-15.00)
 
Sekcja ds. Pozwoleń na Broń:

* broń palna: bojowa, gazowa, sportowa, kolekcjonerska, myśliwska i broń obiektowa

 – tel. 47 711 24-14, 47 711 23-17, 47 711 33-79, 47 711 36-63

* depozyt broni – tel. 47 711 36-63

Więcej na stronie na stronie KWP w Białymstoku:

Jak ubiegać się o pozwolenie na broń palną oraz dopuszczenie do posiadania broni

oraz

BIP KWP w Białymstoku