Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 Adres ul. Bema 4 /budynek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 
 
Przyjmuje interesantów:
  • we wtorki i w czwartki w godz. 8.00 – 13.00
  • w środy w godz. 8.00 – 17.00 (depozyt broni 8.00-15.00)
 
Sekcja ds. Pozwoleń na Broń:
  • broń palna: bojowa, gazowa, sportowa, kolekcjonerska, myśliwska i broń obiektowa – 85 670-24-14, 85 670-23-17, 85 670-33-79, 85 670-36-63
  • depozyt broni – 85 670-36-63

Więcej na stronie na stronie KWP w Białymstoku:

Jak ubiegać się o pozwolenie na broń palną oraz dopuszczenie do posiadania broni

oraz

BIP KWP w Białymstoku